Lakemanleed

Wat zijn die gewaarborgde leningen eigenlijk en waarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen naar deze kredieten?

Secured loans zijn leningen waarbij de leningnemer zijn lening als een tweede lading op zijn huis zet. Aangezien het onderpand dat door de kredietnemers wordt gebruikt zijn huis is, wordt dit type lening ook wel huiseigenaarslening genoemd. Een belangrijk kenmerk van een gewaarborgde lening is dat de kredietnemer, om in aanmerking te komen voor een dergelijk onderpand, al een hypotheek moet hebben met wat gratis eigen vermogen (de eerste kosten). Zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer heeft baat bij dit type van lening. Aan de ene kant heeft de financiƫle instelling die het geld uitleent meer zekerheid dat zij het geld kan terugkrijgen, zelfs als de debiteur stopt met betalen terwijl de kredietnemer, aan de andere kant, betere tarieven zal genieten en flexibel zal kunnen lenen met een relatief korte afwikkelingstermijn.

Voordelen van gewaarborgde leningen

Als u een aanzienlijke som geld nodig hebt en u hebt het snel nodig, kan een gewaarborgde lening u helpen om het te krijgen zonder dat u te maken krijgt met complexe procedures en waarderingen van de bank – als de LTV laag is, wordt er heel vaak helemaal geen formele taxatie gedaan! Dit kan het goedkeuringsproces echt versnellen. Aangezien u de betaling van de lening met uw huis garandeert, is de bank volledig gedekt voor het geval u de betalingen staakt. Hierdoor kan de bank tegen betere tarieven lenen dan in het geval van persoonlijke leningen. In sommige gevallen kan de kredietverstrekker de akte of de eigendomstitel van uw huis bewaren tot de lening, inclusief rente en andere kosten, volledig is terugbetaald.

Sommige leningen die gewaarborgd zijn kunnen je een hoop geld opleveren

In bepaalde situaties kan dit type lening u helpen om veel geld te besparen. Als u veel kredietkaartschulden hebt opgebouwd en u ook persoonlijke leningen hebt, kunt u deze herfinancieren door middel van een nieuwe lening met betere tarieven. Door je huis als onderpand te geven krijg je een betere rente van de bank. U kunt het geld gebruiken om alle oude schulden met torenhoge rentevoeten te betalen en zo honderden ponden per maand te besparen.